Szanowni Państwo,
W związku z wejściem 25 maja 2018 roku Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informuję, że Państwa dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Mając na uwadze bezpieczeństwo danych osobowych zobowiązuję się do niezbędnych działań mających na celu zapewnienie ich ochrony. Poniżej przedstawiam Państwu przysługujące w związku z tym prawa:
Administratorem danych osobowych jest Specjalistyczny Gabinet Logopedycznyi Integracji Sensorycznej DIALOG mgr Marta Pociask i otrzymuje prawo powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny i Integracji Sensorycznej DIALOG mgr Marta Pociask powierzone do przetwarzania dane osobowe wykorzystuje wyłącznie do prowadzenia zajęć logopedycznych i integracji sensorycznej oraz związanych z tym czynności w celu zapewniania jak najlepszej jakości świadczonych usług.
Dane mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na podstawie rozporządzenia RODO.
Uprzejmie informuję, iż przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z powierzeniem właścicielowi: Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny i Integracji Sensorycznej DIALOG mgr Marta Pociask czynności przetwarzania Państwa danych osobowych:
• prawo do usunięcia danych;
• prawo do sprostowania danych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Pragnę zapewnić, że Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny i Integracji Sensorycznej DIALOG mgr Marta Pociask dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.