O mnie

logopedawdebicyMoim marzeniem zawsze była chęć niesienia pomocy osobom najbardziej potrzebującym. Dlatego też najważniejsze jest  i było dla mnie dobro drugiego człowieka. Zawsze chciałam być wśród ludzi i pracować z ludźmi. Praca z dziećmi, a zwłaszcza z tymi, które posiadają różne problemy językowe i potrzebują szczególnej troski zawsze stanowiła dla mnie duże wyzwanie, a osiągane efekty motywowały mnie jeszcze bardziej do działania.

Dlatego też z zamiłowania i w trosce o harmonijny rozwój dzieci zostałam pedagogiem (magister pedagogiki i promocji zdrowia: Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi), a jako zwolenniczka żywego i bezpośredniego kontaktu słownego z ludźmi specjalizuję się
w praktyce logopedycznej – jestem dyplomowanym logopedą i neurologopedą (Uniwersytet Rzeszowski).

Zdobyte wykształcenie, pozwala mi na prowadzenie skutecznych metod terapii indywidualnie dobranych do potrzeb każdego pacjenta. W swojej pracy wykorzystuję szeroką gamę pomocy dydaktycznych oraz różnorodne metody postępowania terapeutycznego dzięki czemu każde zajęcia przebiegają ciekawie. Zajęcia logopedyczne prowadzę w miłej i przyjaznej atmosferze z wykorzystaniem najnowszych pomocy dydaktycznych i  programów komputerowych.

Każdy nawet bardzo mały sukces w prowadzonej przeze mnie terapii logopedycznej przynosi mi dużą satysfakcję i jeszcze bardziej motywuje do pracy i  podejmowania nowych zadań i kolejnych wyzwań.

Jako zwolenniczka żywego słowa i bezpośredniej komunikacji bardzo cenię sobie kontakt z drugim człowiekiem. Niosąc pomoc zarówno dzieciom jak i osobom dorosłym zwracam szczególną uwagę na mowę, aby jej funkcjonowanie w życiu codziennym nie stanowiło żadnych ograniczeń.

W zawodzie logopedy i neurologopedy realizuję swoje najważniejsze zainteresowania: pedagogiczne, medyczne i językowe. Uważam, że aby być dobrym w tym, co się robi, należy się ciągle dokształcać dlatego też łączę pracę zawodową z podnoszeniem swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnorodnych konferencjach, szkoleniach, kursach i warsztatach.

Specjalizuję się w praktyce logopedycznej z dziećmi, z młodzieżą, z osobami po udarach mózgu oraz z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki mojej pracy pacjenci usprawniają motorykę narządów artykulacyjnych, poprawiają wydolność oddechową, poszerzają zasób słownictwa, doskonalą umiejętność budowy zdań, poprawiają płynność mówienia, uczą się artykulacji prawidłowych wzorców głosek oraz komunikowania pozawerbalnego.

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi z rozmaitymi wadami i zaburzeniami mowy, z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, oraz z dziećmi w normie intelektualnej, jak również z dorosłymi w przypadku zaburzeń mowy i komunikacji (afazja, dyzartria) powstałych w wyniku uszkodzenia mózgu po przebytym urazie czaszki, udarze, lub innej chorobie neurologicznej czy nowotworowej, a także w przypadku mowy niepłynnej (osoby jąkające się) oraz z wadami wymowy i trudnościami komunikacyjnymi.

Od jakości i sprawności komunikacji zależy bardzo wiele. Dlatego tak ważne jest dla mnie indywidualizowanie metod i oddziaływań do potrzeb każdego pacjenta. Każde dziecko i każdego dorosłego traktuję niepowtarzalnie.

 

WYKSZTAŁCENIE:

Podyplomowe Studia Neurologopedyczne – Uniwersytet Rzeszowski

Podyplomowe Studia Logopedyczne – Uniwersytet Rzeszowski

Magisterskie Studia Uzupełniające – kierunek: pedagogika i promocja zdrowia – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Studia Licencjackie – kierunek: pielęgniarstwo – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

 

KURSY, SZKOLENIA, WARSZTATY:

Kurs specjalizacyjny terapeuty behawioralnego „Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji” dr Katarzyna Hamerlak, mgr Greta Dębińska (PSTB, Kraków 2016)

Kurs terapeuty behawioralnego „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3-modułowy” dr Nela Grzegorczyk-Dłuciak, dr Przemysław Bąbel, mgr Ewa Kuliga, (PSTB Kraków 2016)

Kurs specjalizacyjny terapeuty behawioralnego „Dokumentowanie i programowanie w SAZ” mgr Krystyna Pomorska (PSTB, Kraków 2016)

Certyfikat Zawodowy Logopedy Nr 01113/06/0137/2015 wydany przez Polski Związek Logopedów

Kurs specjalizacyjny terapeuty behawioralnego „Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi” mgr Ewa Kuliga (PSTB, Kraków 2015)

Kurs specjalizacyjny terapeuty behawioralnego „Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania” dr Nela Grzegorczyk-Dłuciak, mgr Ewa Kuliga (PSTB, Kraków 2015)
Certyfikat członkowski Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Lublinie

Kurs III stopniowy terapii behawioralnej – Stosowana Analiza Zachowania (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, Kraków, mgr Teresa Mayer, mgr Agnieszka Rajs-Glazar)

Kurs I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej (Warszawa, mgr Małgorzata Karga)

Warsztat naukowo-szkoleniowy „Wczesna interwencja, diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia”(Lublin, prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska)

Warsztat „Stymulowanie procesu mowy i języka. Wykorzystanie Symultaniczno-Sekwencyjnej Metody Nauki Czytania oraz Programu Rozwoju Komunikacji Makaton (Kraków, dr Bogumiła Wilk, dr Łucja Skrzypiec)

Warsztat ” Wczesna interwencja – torowanie kompleksu ustno-twarzowo-obręczowego (Uniwersytet Rzeszowski, dr Łukasz Przygoda)

Szkolenie ” Działania terapeuty w trójkącie pacjent-rodzic-terapeuta” (Uniwersytet Rzeszowski, mgr Agnieszka Kotowicz)

Szkolenie „Mutyzm wybiórczy problem psycho- czy logo ” (Kraków, Barbara Ołdakowska-Żyłka)

Szkolenie „Metoda Warnkego w pokonywaniu trudności w czytaniu i pisaniu (Kraków, mgr Ewa Dybowicz)

Szkolenie „Logorytmika jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej (Lublin dr Marta Wysocka)

Szkolenie ” Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania” (Kraków mgr Katarzyna Sedivy)

Szkolenie „Diagnoza i terapia wad wymowy” (Kraków, prof. dr hab. Jadwiga Cieszyńska)

Warsztat „Sceniczna emisja głosu” (Rzeszów, mgr Mariola Łabno-Flaumenhaft)

Warsztat „Ćwiczenia oddechowe metodą Strelnikowej i Technika Aleksandra” (Rzeszów, mgr Marzena Motyl)

Warsztat „Naturalna emisja głosu”(Rzeszów, mgr Witold Kozłowski)

Szkolenie ” Podstawowe zasady rozpoznawania problemów logopedycznych u dzieci i dorosłych” (Lublin, dr Anna Sołtys-Chmielowicz)

Warsztat „Trudności w czytaniu i pisaniu – dysleksja i dysgrafia w pracy z uczniem” (Rzeszów, dr Małgorzata Półtorak)

Warsztat „Emisja głosu” (Rzeszów, dr Izabela Marczykowska)

certyfikat-1 certyfikat-2

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE / WSPÓŁPRACA:logopeda-debica

Przedszkole Weldon KIDS w Dębicy

Przedszkole Miejskie Nr 10 w Dębicy

Ośrodek Wczesnej Interwencji w Rzeszowie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie

Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie

Gabinet Logopedyczny – Uniwersytet Rzeszowski

Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie – Oddział Neurologii

Szpital MSW w Rzeszowie – Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Hyżnem

Centrum Medyczne – Oddział Neurologiczny i Udarowy Szpitala w Łańcucie

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Rzeszowie

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM w Rzeszowie

Przedszkole Miejskie nr 11 w Dębicy

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej

Stowarzyszenie Dla osób Autystycznych i Ze Spektrum Autyzmu „Ukryty Dar”

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej AD ASTRAM w Dębicy